Il·lustració, auques, disseny gràfic,
disseny web, programació...

Pinzells, aquarel·les, Photoshop, Illustrator, FreeHand, Indesign,
QuarkXPress, html, css, javascript, jQuery, PHP, MySql...